Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 11-2009: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-11-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-11-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
19-11-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND huyện Dĩ An. 
18-11-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-11-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-11-2009 Quyết định số 4828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 234-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020. 
06-11-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Thanh tra huyện Thuận An. 
04-11-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện Phú Giáo. 
30-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ huyện Dĩ An. 
30-10-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận An. 
29-10-2009 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
26-10-2009 Quyết định số 4645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích thể hiện trên một số lô đất trong bản đồ điều chỉnh và mở rông quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II. 
26-10-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Tân Uyên. 
23-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một. 
09-10-2009 Quyết định số 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore. 
08-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành quy định về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của huyện Tân Uyên. 
08-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
06-10-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Dĩ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,453,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner