Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 5-2009: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Website tỉnh Bình Dương trên internet. 
18-05-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau khi rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Dương. 
18-05-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản. 
15-05-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-05-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bình Dương. 
13-05-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, điều kiện và thứ tự ưu tiên trong việc xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-05-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-05-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
11-05-2009 Quyết định số 1887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế trực ban Phòng chống lụt, bão tỉnh Bình Dương. 
08-05-2009 Quyết định số 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 
08-05-2009 Quyết định số 1873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 
07-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc an hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án huyện Dĩ An. 
24-04-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
24-04-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
24-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên. 
20-04-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). 
17-04-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,407,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner