Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-08-2009 Quyết định số 3375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt địa điểm ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng tại ấp An Hòa - Phú Nghị - Bến Đồn, Xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
10-08-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
06-08-2009 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều chỉnh các tuyến đường ngoại ô thành nội ô thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
05-08-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương. 
04-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện. 
03-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ huyện Bến Cát. 
31-07-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
30-07-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2009. 
30-07-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
29-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2008. 
29-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. 
29-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. 
29-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011. 
29-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011. 
28-07-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
27-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. 
27-07-2009 Nghị quyết số 97/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2009. 
27-07-2009 Nghị quyết số 96/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
27-07-2009 Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner