Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 9-2009: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-09-2009 Quyết định số 4112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các khu phố thuộc 02 phường Hòa Phú và Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một. 
17-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dĩ An. 
17-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ. 
17-09-2009 Quyết định đính chính số 02/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh trang 1 (Trang mục lục) Công báo số 34 xuất bản ngày 17/8/2009. 
15-09-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-09-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. 
09-09-2009 Quyết định số 3986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Dương. 
27-08-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. 
25-08-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. 
20-08-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương. 
20-08-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một khi từ trần. 
20-08-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng Khu tái định cư Gò Chai xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
17-08-2009 Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 
17-08-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương. 
14-08-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-08-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương. 
14-08-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng năm 2009. 
12-08-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2009. 
30-06-2009 Quyết định số 2566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner