Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 01-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2010 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. 
18-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. 
18-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. 
14-01-2010 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm huấn luyện thể thao Bình Dương thuộc Khu đô thị mới Khu liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Đô thị Bình Dương. 
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều hòa trợ cấp cân đối ngân sách cho các xã - thị trấn năm 2009. 
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
08-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an từ nay đến năm 2015. 
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. 
07-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Thủ Dầu Một. 
04-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner