Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 11-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-11-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Quy định thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
05-11-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp. 
27-10-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
25-10-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên. 
18-10-2010 Quyết định số 3157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-10-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát. 
15-10-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện. 
14-10-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành quy chế quản lý xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên quốc phòng ( khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 
11-10-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,428,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner