Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 12-2010: 89 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 180/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 
28-12-2010 Quyết định số 4227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2011. 
28-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
24-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Tiếng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 
24-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Súc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 
24-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Dầu Tiếng đến năm 2020. 
24-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 131/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 130/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc di dời và xây dựng khu trung tâm hành chính theo hướng tập trung sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất công và tài sản trên đất do nhà nước quản lý theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT). 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner