Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 4-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
21-04-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá thu một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương. 
21-04-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh các lớp tạo nguồn của Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. 
16-04-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
16-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. 
16-04-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-04-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-04-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
16-04-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-04-2010 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
08-04-2010 Quyết định số 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng Khu biệt thự và nhà ở cao cấp Kinh Đô, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
31-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015. 
31-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Dĩ An. 
31-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An ban hành Quy định tạm thời về cấp Giấy phép xây dựng và Quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện Dĩ An. 
26-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc sửa đổi nội dung điều 23, mục 3, chương III của quy định trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (ban hành kèm theo quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND thị xã Thủ Dầu Một). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,439,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner