Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 7-2010: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
16-07-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
16-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
16-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ 14 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 
16-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
16-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2011. 
16-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2004- 2011. 
16-07-2010 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước. 
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 
16-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
16-07-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2004- 2011. 
15-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc điều chỉnh các chỉ tiêu Xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn-chỉnh trang đô thị năm 2010. 
15-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
15-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner