Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương. 
12-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bến Cát. 
12-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bến Cát. 
09-08-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2010. 
06-08-2010 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp An Tây, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
06-08-2010 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các phòng thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương về phòng, chống tham nhũng. 
05-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Phú Giáo. 
05-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo. 
03-08-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
02-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
02-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo v/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 
30-07-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
30-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư-xây dựng cơ bản năm 2010. 
30-07-2010 Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2010. 
30-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
30-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. 
30-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2010. 
30-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2010. 
29-07-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
29-07-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,876 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner