Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 9-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Thuận An. 
31-08-2010 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một. 
31-08-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-08-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-08-2010 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 
16-08-2010 Quyết định số 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành. 
09-08-2010 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
06-08-2010 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-08-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,658,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner