Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 3-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Thuận An. 
21-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy trình về giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Bến Cát. 
14-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng giao thông đường bộ cho các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Thuận An. 
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc Ủy quyền phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Thuận An. 
07-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An. 
28-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
25-02-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình. 
25-02-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
18-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-02-2011 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner