Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 8-2011: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-08-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012. 
15-08-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề. 
15-08-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4). 
15-08-2011 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
15-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương. 
09-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. 
09-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sữa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09-08-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
08-08-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
08-08-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
08-08-2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. 
08-08-2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề. 
08-08-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012. 
08-08-2011 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2012. 
08-08-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
08-08-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner