Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 9-2011: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
26-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
19-09-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
15-09-2011 Quyết định số 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011- 2015”. 
12-09-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-09-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-09-2011 Quyết định số 2624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu sử dụng đất của các dự án, công trình cấp bách thực hiện trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-09-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh. 
06-09-2011 Quyết định số 2541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex giai đoạn 1: 2011 - 2015. 
05-09-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong các đô thị của tỉnh Bình Dương. 
31-08-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2). 
30-08-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
30-08-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-08-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân Thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương. 
29-08-2011 Quyết định số 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương. 
29-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
25-08-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND thị xã Dĩ An. 
24-08-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã (khóa X), nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
19-08-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng phong trào Giao thông nông thôn - Chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-08-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner