Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 12-2012: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn-chỉnh trang đô thị năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
12-12-2012 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kiến nghị thu hồi đất trồng mía của Viện Nghiên cứu Mía Đường tại xã Phú An giao về địa phương quản lý. 
10-12-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh. 
10-12-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trần phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
10-12-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,827,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner