Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 6-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương. 
26-06-2012 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020. 
26-06-2012 Quyết định số 1701/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
26-06-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
26-06-2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2012. 
26-06-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
26-06-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
14-06-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-06-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-06-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012 của UBND thị xã. 
06-06-2012 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh quyết định đính chính Công báo số 12+13 xuất bản ngày 23/5/2012. 
04-06-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy định về giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Bến Cát. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,827,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner