Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 7-2012: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2012 Công văn số 237/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8. 
18-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013. 
18-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương. 
18-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
06-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. 
06-07-2012 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. 
06-07-2012 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
06-07-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bến Cát. 
06-07-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. 
06-07-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát dự toán điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 
06-07-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
06-07-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
03-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phước Vĩnh. 
03-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,827,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner