Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 10-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-09-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
23-09-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-09-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-09-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-09-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-09-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-09-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
13-09-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc bổ sung Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng giao thông đường bộ cho các xã, phường trên địa bàn thị xã Thuận An. 
29-08-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
16-08-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-08-2013 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
14-08-2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2013. 
14-08-2013 Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
14-08-2013 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-08-2013 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-08-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn thị xã Thuận An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,039,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner