Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 01-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014. 
20-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
20-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. 
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
20-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
20-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 
18-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-12-2013 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
17-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Dầu Tiếng. 
17-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh Huyện năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2014. 
13-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,421,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner