Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 10-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
23-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
16-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
16-09-2014 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của 02 khu đất thuộc Ban tổ chức Tỉnh Ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (cũ) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 
16-09-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát. 
15-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
10-09-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. 
04-09-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng. 
29-08-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ thị xã Bến Cát. 
25-08-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
22-08-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-08-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 
19-08-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra vụ thị xã Bến Cát. 
19-08-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thị xã Bến Cát. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,444,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner