Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 02-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014. 
24-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. 
22-01-2014 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 
22-01-2014 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. 
22-01-2014 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên. 
22-01-2014 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên. 
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 46/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
13-01-2014 Quyết định số 88/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn thu thập, tính toán chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 – 2020. 
13-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-01-2014 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-12-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương. 
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 
31-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và vốn đầu tư năm 2014. 
27-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
27-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2015. 
26-12-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,444,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner