Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 7-2014: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2015. 
23-07-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-07-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-07-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
15-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 2013. 
14-07-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2014. 
14-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2014. 
09-07-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
04-07-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-07-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND Thị xã Tân Uyên khóa X (2011-2016). 
26-06-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-06-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương. 
25-06-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. 
25-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2014. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014. 
25-06-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,444,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner