Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 10-2015: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-10-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
30-09-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2015. 
30-09-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
30-09-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. 
29-09-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-09-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-09-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án thuộc diện thu hồi đất thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-09-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-09-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên tỉnh Bình Dương. 
29-09-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 
29-09-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2015. 
21-09-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
21-09-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thị xã Thuận An. 
16-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 
15-09-2015 Kế hoạch số 3176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-09-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Phú An. 
15-09-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner