Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 7-2015: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2015 Quyết định số 1915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
24-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
23-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc giao dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 
22-07-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm học 2015 - 2016 tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-07-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị năm 2015. 
17-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2015. 
17-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách Nhà nước cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 
10-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2011-2016 ủy quyền Thường trực HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner