Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 9-2015: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-09-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử thị xã Thuận An trên Internet. 
08-09-2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-09-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-09-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-09-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương. 
07-09-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. 
04-09-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Điểm c, Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
04-09-2015 Công văn số 3052/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2015. 
31-08-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
26-08-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-08-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thị xã Bến Cát. 
18-08-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-08-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17-08-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,171,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner