Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-12-2015 Quyết định số 3558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng. 
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 
28-12-2015 Kế hoạch số 4695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động năm An toàn giao thông 2016 và mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội xuân 2016 trên địa bàn tỉnh. 
28-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
25-12-2015 Công văn số 4642/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025. 
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Mỹ Phước. 
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Tân Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
25-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
25-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016. 
24-12-2015 Quyết định số 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
23-12-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
23-12-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. 
23-12-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner