Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 8-2016: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. 
12-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
12-08-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km 0+000 đến Km 49+670,4) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
12-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 
05-08-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
01-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 
01-08-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 
01-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 
01-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016-2020). 
01-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2017. 
01-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 
01-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 
01-08-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
01-08-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. 
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Thuận An khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,630,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner