Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành giáo dục - đào tạo. 
18-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị xã Thủ Dầu Một là đô thị loại III. 
18-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020. 
18-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020. 
18-12-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh. 
18-12-2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. 
18-12-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. 
18-12-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản. 
18-12-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương của tỉnh Bình Dương trong năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
18-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2006 – 2010. 
18-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 
18-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,180,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner