Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ và giải pháp xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2007. 
11-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về chương trình hoạt động HĐND 6 tháng cuối năm 2006. 
11-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn 2020. 
11-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2005. 
11-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2006. 
11-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2006. 
11-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,181,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner