Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Thủ Dầu Một. 
04-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Kế hoạch tổng thể về Cải cách hành chính thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II (2006 – 2010). 
07-11-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. 
06-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v giảm văn bản, giấy tờ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của các cơ quan. 
11-10-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế - Các Phòng ban chức năng và UBND xã, phường trong công tác chống thất thu thuế, khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 
26-09-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
25-09-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
22-09-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Thủ Dầu Một. 
13-09-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thủ Dầu Một. 
29-08-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v ban hành Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. 
16-08-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,181,909 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner