Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2006 Quyết định số 299/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Phú Giáo. 
25-10-2006 Quyết định số 298/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện. 
25-10-2006 Quyết định số 294/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và việc thực hiện chấm điểm xếp hạng thi đua và khen thưởng. 
20-09-2006 Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện. 
20-09-2006 Quyết định số 211/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
20-09-2006 Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện. 
23-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu và khai thác nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. 
02-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Tổng kiểm tra các đơn vị dự bị động viên huyện năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,152,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner