Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 188 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Quyết định số 273/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. 
25-12-2006 Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-12-2006 Quyết định số 271/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 269/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản. 
25-12-2006 Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2006 Quyết định số 265/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá và chính sách đền bù công trình Dự án: Hệ thống thủy lợi An Sơn – Lái Thiêu qui định tại Quyết định 131/2001/QĐ-UBND ngày 17/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
20-12-2006 Quyết định số 264/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt bổ sung chính sách đền bù Công trình đường điện 220 kV Tân Định – Bình Long, huyện Bến Cát qui định tại Quyết định 232/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
15-12-2006 Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2007. 
15-12-2006 Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2006. 
07-12-2006 Quyết định số 260/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 28/2/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với Dự án đường điện 110 kv, 220 kv và các đấu nối, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương. 
30-11-2006 Quyết định số 259/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020. 
29-11-2006 Quyết định số 258/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Bình Dương. 
29-11-2006 Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương. 
24-11-2006 Quyết định số 250/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của tỉnh Bình Dương. 
24-11-2006 Quyết định số 249/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 04 Kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-11-2006 Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. 
10-11-2006 Quyết định số 245/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2010. 
09-11-2006 Quyết định số 243/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục 2 điều 5 Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 09/03/2005 của UBND tỉnh Bình Dương. 
08-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp. 
Chuyển tới trang:  /10       Số văn bản mỗi trang: 
39,153,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner