Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện. 
20-12-2006 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bến Cát khoá IX. 
20-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về giao định mức khoán chi hành chính cho các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, khối Đảng huyện Bến Cát. 
20-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
07-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2006. 
07-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát v/v đặt tên các tuyến đường thuộc huyện Bến Cát. 
07-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân bổ và điều chỉnh Danh mục công trình xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2006 nguồn vốn phân cấp huyện quản lý. 
07-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
07-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,406,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner