Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Dĩ An. 
25-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Kế hoạch vốn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán phân bổ ngân sách cho xã, thị trấn năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về nhiệm vụ năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 
10-07-2006 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 
10-07-2006 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v miễn nhiệm chức danh uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 
10-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng cơ bản – giao thông nông thôn chỉnh trang đô thị 6 tháng cuối năm 2006. 
10-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2006. 
10-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
10-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 
10-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về điều chỉnh kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND 6 tháng cuối năm 2006. 
10-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,181,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner