Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Thuận An ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
27-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
27-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thuận An. 
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thuận An đến năm 2020. 
27-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn An Thạnh. 
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn Lái Thiêu. 
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008 và phân chia tỷ lệ điều tiết ngân sách xã thị trấn thời kỳ 2008 - 2010. 
27-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2008. 
24-10-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Đề án công nhận đô thị loại IV và chuyển huyện Thuận An thành thị xã. 
24-10-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nâng cao và phát triển sự nghiệp văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện Thuận An giai đoạn 2007 – 2010. 
29-06-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007. 
29-06-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2007. 
29-06-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. 
29-06-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2007. 
29-06-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,657,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner