Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
23-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên thị xã Thủ Dầu Một đến năm 2010. 
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một phê duyệt 04 Kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
30-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đến năm 2010 của thị xã Thủ Dầu Một. 
07-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
04-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner