Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Dĩ An. 
05-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Dĩ An. 
20-09-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Dĩ An. 
13-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dĩ An. 
11-07-2007 Quyết định số 13 /2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dĩ An. 
09-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Dĩ An. 
05-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế về trình tự tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Dĩ An. 
13-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành “Quy chế quản lí, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Dĩ An”. 
24-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Dĩ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,434,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner