Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện. 
28-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 32-CTHĐ/HU của Huyện uỷ theo Nghị quyết 08-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X. 
21-08-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
21-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình xây dựng các khu dân cư khu tái định cư trên địa bàn huyện Tân Uyên giai đoạn 2007 - 2010. 
21-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình xử lý rác thải và bảo vệ môi trường huyện Tân Uyên từ nay đến năm 2010. 
06-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của huyện Tân Uyên đến năm 2010. 
06-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục huyện Tân Uyên đến năm 2010. 
06-08-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động dân số, gia đình và trẻ em của huyện Tân Uyên đến năm 2010. 
06-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao huyện Tân Uyên đến năm 2010. 
01-08-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Đề án thực hiện xã hội hóa công tác chính sách, xã hội, giảm nghèo và việc làm huyện Tân Uyên đến năm 2010. 
20-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn huyện Tân Uyên giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,182,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner