Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 237 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Quyết định số 5689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
24-12-2007 Chỉ thị số 42/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về công chứng, cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2007 Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ hưu trí - mất sức và đối tượng có công với cách mạng khi từ trần. 
21-12-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. 
21-12-2007 Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
21-12-2007 Quyết định số 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 
21-12-2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã thời kỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010 của tỉnh. 
21-12-2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008. 
21-12-2007 Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2007 Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-12-2007 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2008. 
19-12-2007 Quyết định số 5587/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
19-12-2007 Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
13-12-2007 Chỉ thị số 40/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 
05-12-2007 Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định tạm thời về ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. 
03-12-2007 Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. 
21-11-2007 Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, công chức dự bị. 
19-11-2007 Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
09-11-2007 Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
08-11-2007 Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công hạng mục: Gói thầu số 4 - Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ dự án: Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một - Giai đoạn II. 
Chuyển tới trang:  /12       Số văn bản mỗi trang: 
39,433,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner