Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Định Hòa thành phường Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 
13-11-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Hiệp An thành phường Hiệp An thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 
13-11-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc nâng xã Phú Mỹ thành phường Phú Mỹ thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 
13-11-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ – phường Phú Lợi. 
13-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Thọ – phường Chánh Nghĩa. 
13-11-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An – xã Tương Bình Hiệp. 
13-11-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tương Bình Hiệp – xã Hiệp An. 
13-11-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 
13-11-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thủ Dầu Một. 
25-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2007. 
25-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,434,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner