Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. 
25-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Mỹ Phước đến năm 2010. 
25-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Mỹ Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch giao thông huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị vùng Tây – Nam huyện Bến Cát đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 
25-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình giám sát của HĐND năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình hoạt động HĐND huyện Bến Cát năm 2008. 
24-07-2007 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
24-07-2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bến Cát năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2007 nguồn vốn phân cấp huyện quản lý. 
24-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. 
24-07-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. 
24-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
24-07-2007 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân huyện. 
24-07-2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,181,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner