Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. 
21-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
06-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 thị trấn Dầu Tiếng. 
06-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn năm 2007. 
06-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2007. 
06-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007. 
06-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 
06-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2007; và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,439,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner