Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Thuận An ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dânhuyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương hoạt động HĐND huyện năm 2009. 
14-10-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An giai đoạn 2008 - 2020. 
14-10-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thuận An giai đoạn 2008 – 2010. 
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner