Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 111 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 4301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương. 
22-12-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-12-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010. 
19-12-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-12-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-12-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hanh quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010. 
16-12-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. 
16-12-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2009. 
12-12-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 
05-12-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giai đoạn 1" xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
05-12-2008 Quyết định số 3857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Tương Bình Hiệp, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
02-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. 
26-11-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-11-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-11-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-11-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan Bình Dương giai đoạn 2008 - 2010 định hướng đến năm 2020. 
31-10-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương. 
31-10-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-10-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay vốn ưu đãi đối với thành phần kinh tế hợp tác xã của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
23-10-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner