Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa IX – nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-12-2008 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-12-2008 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khóa IX – nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-12-2008 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một chương trình hoạt động Hôi đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một chương trình giám sát của của Hội đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. 
17-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Dự toán ngân sách và phân bổ Dự toán ngân sách năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,064,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner