Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung, thay thế Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. 
23-12-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễm nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. 
23-12-2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng, huyện Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030. 
23-12-2008 Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Tân Định giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
23-12-2008 Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Thới Hòa giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
23-12-2008 Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều hòa việc sử dụng đất của các dự án để thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đến 2010. 
23-12-2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động HĐND huyện Bến Cát năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh huyện Bến Cát năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 07/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 
23-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. 
23-07-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát về thị xã Thủ Dầu Một. 
23-07-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 
23-07-2008 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Bến Cát 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,827,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner