Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dĩ An. 
30-12-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Dĩ An. 
19-11-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND huyện Dĩ An. 
30-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ huyện Dĩ An. 
06-10-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Dĩ An. 
17-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dĩ An. 
04-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện. 
25-05-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy trình tiếp nhận - giải quyết hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của UBND huyện Dĩ An. 
07-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc an hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án huyện Dĩ An. 
15-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề Dĩ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,451,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner