Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 
17-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Uyên. 
26-10-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Tân Uyên. 
08-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành quy định về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của huyện Tân Uyên. 
08-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Uyên. 
24-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner