Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 170 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 96 /2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 
31-12-2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. 
28-12-2009 Quyết định số 5573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2010. 
25-12-2009 Quyết định số 5548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định những loại văn bản pháp luật được công bố trên Công báo tỉnh. 
21-12-2009 Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức,và những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chinh sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. 
21-12-2009 Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
18-12-2009 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. 
18-12-2009 Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương. 
18-12-2009 Quyết định số 5416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Mô tô tỉnh Bình Dương. 
17-12-2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương. 
08-12-2009 Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
39,451,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner