Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thương mại – Dịch vụ huyện Bến Cát. 
22-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. 
22-12-2009 Nghị quyết số 103/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2010. 
22-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010. 
22-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010. 
22-12-2009 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2010. 
27-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. 
27-07-2009 Nghị quyết số 97/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2009. 
27-07-2009 Nghị quyết số 96/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
27-07-2009 Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
27-07-2009 Nghị quyết số 94/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX. 
27-07-2009 Nghị quyết số 93/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
27-07-2009 Nghị quyết số 92/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Tây - Nam Bến Cát tới năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 
27-07-2009 Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2009. 
27-07-2009 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Đông - Nam Bến Cát tới năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner